Pierwsze kroki z VoiceOver

Ten podręcznik opisuje korzystanie z funkcji VoiceOver, zaawansowanego narzędzia do odczytywania zawartości ekranu wbudowanego w system OS X Mavericks (wersja 10.9). Podręcznik zawiera listy poleceń VoiceOver.

Aby skorzystać z podręcznika, wybierz łącze do jednego z rozdziałów ze znajdującego się poniżej spisu treści. Gdy skończysz czytać rozdział, użyj przycisku Wstecz w przeglądarce, aby powrócić do spisu treści.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie do VoiceOver

Rozdział 2. Nauka podstaw VoiceOver

Rozdział 3. Nauka podstaw systemu OS X

Rozdział 4. Praca z tekstem

Rozdział 5. Nawigacja w zawartości

Rozdział 6. Przeglądanie Internetu

Rozdział 7. Współpraca z innymi użytkownikami

Rozdział 8. Dostosowywanie VoiceOver

Rozdział 9. Korzystanie z monitorów brajlowskich

Rozdział 10. Używanie gestów VoiceOver

Dodatek A. Polecenia i gesty

Dodatek B. Opcje Narzędzia VoiceOver